ALPHA PSYCHIATRY
Poster presentations

Auditory halucinations secondary to hypercalcemia and a case report

1.

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

2.

Numune Eğit. ve Araştırma Hast., Ankara

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S79-S79
Read: 299 Downloads: 214 Published: 04 May 2021

It has been well known that changes in general medical conditions are relation with depression, confusion, emotional lability, and frequently with paranoid delusions and hallucinations for a long time. 1 It is also well documented that serum electrolyte imbalances including calcium caused psychiatric symptoms. 2 Also in different researches, it has been documented that there is a good correlation between the serum calcium concentration and mental state changes. Although it is known that depression is the most frequent psychiatric symptom secondary to hypercalcemia, hypercalcemia may trigger the manic episode and may cause delusions and hallucinations too. According to all these findings effects of calcium in central nervous system seems so complicated. 3 In this case, we reported a case admitted to psychiatry clinic with auditory hallucinations and hypercalcemia was detected during the etiological researches. After calcium levels were normalized, hallucinations disappeared. In this report etiology of hypercalcemia and relations with psychiatric symptoms were reviewed.


Hiperkalsemiye bağlı işitsel varsanılar ve bir olgu sunumu

Uzun zamandır genel tıbbi duruma bağlı değişikliklerin depresyon, konfüzyon, duygusal oynaklık ve sıklıkla da paranoid sanrı ve varsanılarla ilişkili olduğu bilinmektedir. 1 Kalsiyum da dahil olmak üzere serum elektrolit düzeylerindeki dengesizliklerin psikiyatrik belirtilere neden olduğu birçok yayında bildirilmiştir. 2 Serum kalsiyum konsantrasyonları ile mental durum değişiklikleri arasında iyi bir korelasyon olduğu bugüne kadar pek çok yayında gösterilmiştir. 3 Hiperkalsemiye bağlı olarak en sık görülen psikiyatrik bozukluğun depresyon olduğu bilinse de, mani tedavisinde kalsiyum kanal blokerlerinin etkili olması ve hiperkalseminin manik nöbeti tetiklemesi, ekolarak hiperkalseminin sanrı ve varsanı gibi belirtilere de yol açabilmesi, kalsiyumun merkezi sinir sitemi üzerindeki etkisinin karmaşık olduğunu göstermektedir. 4 Bu yazıda kliniğimize işitsel varsanılarla başvuran, etiyolojiye yönelik yapılan araştırmalarda hiperkalsemi saptanan, kalsiyum değerleri normale getirildikten sonra da işitsel varsanıları tamamen düzelen bir olgu sunularak kalsiyum yüksekliğinin nedenleri ve kalsiyumun psikiyatrik belirtilerle ilişkisinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Files
EISSN 2757-8038