ALPHA PSYCHIATRY
Case Reports

Psychiatric evaluation in differential diagnosis in patients with generalized pruritus: Case report

1.

GATF Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Alpha Psychiatry 2010; 11: 371-373
Read: 631 Downloads: 435 Published: 01 May 2021

We report a 49 years old female who has applied to dermatology clinic with generalized pruritus complaints resulting in pigmentation and excoriation. In the first evaluation, patient was examined for primer skin diseases which can cause pruritus like skabies, urticeria, eczema and was surveyed through skin tests. After dematolojical and immunological examination and a number of investigations, the preliminary diagnosis of the patient was dermatitis artefacta. And the patient was referred to psychiatry clinic with this preliminary diagnosis. After psychiatric evaluation, the patient was diagnosed as psychogenic pruritus because there was paroxysmal attacks of pruritus, pruritus was closely related to emotional state and the patient was also aware of her role in the formation of lesions as a result of the urge to itch that could not be blocked. Clinical history, differential diagnosis and treatment process were discussed in this case which has been running for nine months with widespread skin lesions. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:371-373)


Jeneralize pruritus olgularında ayırıcı tanıda  psikiyatrik değerlendirme: Olgu sunumu

Bu yazıda, ekskoriyasyon ve pigmentasyon ile sonuçlanan yaygın kaşıntı yakınması ile dermatoloji polikliniğine başvuran 49 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Hasta ilk değerlendirilmesinde, kaşıntı yaratabilen skabies, ürtiker, egzema gibi birçok birincil deri hastalığı açısından muayene edilmiş ve yardımcı deri testleri aracılığıyla incelenmiştir. Yapılan dermatolojik ve immünolojik muayene ile bir dizi inceleme sonucunda hasta dermatitis artefakta ön tanısıyla psikiyatri polikliniğine yönlendirilmiştir. Kaşıntının paroksismal ataklar halinde olması, emosyonel durumla yakından ilgili olması ve hastanın lezyonların oluşumunda, engelleyemediği kaşınma dürtüsünün sonucu olarak kendi rolünün de olduğu ile ilgili içgörüsünün olması nedeniyle, hasta psikojenik pruritus olarak değerlendirilmiştir. Dokuz aydır süren ve yaygın cilt lezyonları ile giden bu tabloda klinik öykü, ayırıcı tanı ve tedavi süreci tartışılmıştır. (Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:371-373)

Files
EISSN 2757-8038