ALPHA PSYCHIATRY
Case Reports

The psychiatric follow-up process of a lung transplantation case

1.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi ABD, İzmir

2.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD Solunum-Allerji BD

3.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, İzmir

4.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi ABD, İzmir

5.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD, İzmir

Alpha Psychiatry 2010; 11: 367-370
Read: 639 Downloads: 445 Published: 01 May 2021

Organ transplantation practices are increasing worldwide and in our country and patient care opportunities are improving. Organ transplantation process generally includes transplant preparation, coping with disease, transplantation operation and post-transplantation period. Psychiatrists take part in the transplantation team and support the team and the patient, offer treatment if necessary. In this report the psychiatric symptoms and treatment of the first living pediatric case after double lung transplantation were reported. The fifteen years old, male case was followed since age of fourteen in Ege University Medical School Pediatrics Clinic, Respiratory System and Allergy Department with diagnoses of bronchiolitis obliterans, bronchiectasis and pulmonary hypertension and indicated double lung transplantation in year of 2008. In April 2009, the first double lung transplantation surgery in Turkey in pediatric age group was done. In 15th day after transplantation anxiety symptoms were occurred and these symptoms were limited and disappeared with brief supportive interventions. In fifth month after transplantation depressive symptoms were occurred and the case was diagnosed as depres- sive disorder and treated with fluoxetin 20 mg/day. Psychosocial interventions were also undertaken for his edueducation. The case is still in follow-up in Ege University Child Psychiatry Clinic, Consultation Liaison Department. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:367-370)


Bir akciğer nakli olgusunda psikiyatrik izlem süreci

Organ nakli uygulamaları tüm dünyada ve ülkemizde artmakta ve hastaların bakım ve izlem olanakları da geliş-mektedir. Organ nakli, genel olarak nakil hazırlığı, hastalıkla başa çıkma, nakil operasyonu ve nakil sonrası izlem gibi süreçleri kapsamaktadır. Psikiyatrist organ nakli ekibinin içinde yer almakta, ekibe ve hastaya destek ve gerektiğinde psikiyatrik sağaltım sunmaktadır. Bu makalede, pediatrik yaş grubunda Türkiye’de ilk kez yapılan ve tüm yaş gruplarında Türkiye’de yaşayan ilk, çift taraflı akciğer nakli olgusunun psikiyatrik bulguları ve sağaltımı ele alınmıştır. On dört yaşından beri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Solunum Allerji Bilim Dalı’nda bronşiolitis obliterans, bronşektazi, pulmoner hipertansiyon tanılarıyla izlenmiş olan 15 yaşındaki erkek hastaya 2008 yılında akciğer nakli endikasyonu konmuş ve Nisan 2009’da ülkemizde ilk kez uygulanan çift taraflı akciğer nakli yapılmıştır. Hastada, nakilden sonraki 15. günde anksiyete belirtileri ortaya çıkmış, kısa süreli olan bu belirtiler destekleyici girişimlerle ortadan kalkmıştır. Nakil sonrası beşinci ayda ortaya çıkan depresif yakınmalarla hastaya depresif bozukluk tanısı konmuş, bu durum fluoksetin 20mg/gün tedavisi ile sağaltılmış, hastanın eğitimi ile ilgili de psikososyal girişimler yapılmıştır. Hasta halen Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Konsültasyonu Liyezon Psikiyatrisi Polikliniği’nden izlenmektedir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:367-370)

Files
EISSN 2757-8038