ALPHA PSYCHIATRY

Validity and reliability of Beliefs towards Mental Illness Scale

1.

Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, İZMİR

2.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İZMİR

Alpha Psychiatry 2008; 9: 91-96
Read: 381 Downloads: 107 Published: 07 May 2021

Objective: The purpose of this research was to adapt the Beliefs toward Mental Illness Scale (BMI), which was developed by Hirai and Clum for the purpose of evaluating people's beliefs about mental illness, for Turkish and conduct its validity and reliability tests.

Methods and Finding: There were 262 adults who participated in the research. Factor analysis was conducted for the test of the construct validity of BMI and three factors were determined. The scale's Cronbach alpha was found to be 0.82 and the subscales were between 0.69-0.80.

Conclusion: In conclusion, The Beliefs toward Mental Illness Scale is a valid and reliable tool for Turkish society. (Anatolian Journal of Psychiatry 2008; 9:91-96)


Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği’nin geçerliliği ve güvenilirliği

Amaç: Bu araştırmanın amacı, ruhsal hastalığa yönelik inançları değerlendirmek için Hirai ve Clum tarafından geliştirilen Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği’ni dilimize uyarlayarak, Türkiye için geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır.

Yöntem ve Bulgular: Araştırmaya 262 yetişkin (129 kadın, 133 erkek) alınmıştır. Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği’nin yapı geçerliliği çalışması için faktör analizi yapılmış ve üç faktör saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0.82, alt ölçek Cronbach alpha değerleri ise 0.69-0.80 arasında bulunmuş, ölçek ve alt ölçekler kabul edilebilir düzeyde iç tutarlılık göstermiştir.

Sonuç: Sonuç olarak Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçektir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:91- 96)

Files
EISSN 2757-8038