ALPHA PSYCHIATRY

The relationship between socio-demographic and clinical properties with gender differences and age of onset among schizophrenic patients

1.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, DENİZLİ

Alpha Psychiatry 2004; 5: 101-106
Read: 59 Downloads: 49 Published: 18 May 2021

Objective: The aim of this study is to estimate the relationship between socio-demographic and clinical properties with gender differences and age of onset among schizophrenic patients.

Methods: Twenty-five male and twenty-five female schizophrenic patients according to DSM-IV criteria were included in the study.

Results: Mean number of relapse was higher among males than females. Among male patients, the ratio of smoking was higher than  female patients. The ratioof single and unemployed was found to be statistically significant higher in early onset schizophrenic group than adult type schizophrenic group.

Discussion: Our study support the notion in literature that number of relapse more in male schizophrenic patients than female schizophrenic patients. The ratio of single and unemployed was higher in early onset schizophrenic group than adult type schizophrenia may be interpreted as a result of stigmatization. (Anatolian Journal of Psychiatry 2004; 5:101-106)


Şizofrenide cinsiyet ve başlangıç yaşının sosyodemografik ve klinik özelliklerle ilişki

Amaç: Bu çalışmada, şizofreni hastalarında cinsiyet farklılığı ve başlama yaşı ile çeşitli sosyodemografik ve klinik özellikler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma kapsamına DSM-IV kriterlerine göre şizofreni tanısı almış 25 erkek ve 25 kadın hasta alınmıştır.

Bulgular: Erkeklerde alevlenme sayısı ve sigara kullanma oranı kadınlara göre yüksek bulundu. Erken başlangıçlı şizofreni grubunda bekar ve işsiz olanlar, yetişkin başlangıçlı şizofreni grubuna göre fazlaydı.

Tartışma: Çalışmamız şizofreni hastası erkeklerde kadınlara göre alevlenme sayısının daha fazla olduğu şeklindeki literatür bilgisi ile uyumludur. Erken başlangıçlı şizofreni grubunda yetişkin başlangıçlı şizofreni grubuna göre bekar ve işsiz olanların fazla olması, evlenme ve işe girme konusunda damgalanmanın olumsuz sonucu olarak yorumlanabilir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:101-106)

Files
EISSN 2757-8038