ALPHA PSYCHIATRY

How can we treat the patient with bipolar disorder and osteomalacia in acute phase and do prophylaxis? A case report

1.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ŞANLIURFA

2.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA

3.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ŞANLIURFA

Alpha Psychiatry 2004; 5: 50-54
Read: 645 Downloads: 408 Published: 18 May 2021

The patient who was hospitalized with bipolar disorder in manic episode had also diagnoses of osteomalacia, secondary hyperparathyrodism and celiac disease. Lithium, carbamazepine, valproic acid and neuroleptics that are used for treatment and prophylaxis of bipolar disorders may lead to osteoporosis and osteomalacia. In our case, although it was thought that the reason for osteomalacia is not these medications, the treatment in manic episode and prophylaxis of bipolar disorder became a problem in the presence of osteomalacia. In this case report, the difficulties in treatment strategy were discussed. (Anatolian Journal of Psychiatry 2004; 5:50-54)


İki uçlu duygudurum bozukluğu ve osteomalazisi olan hastada akut dönem ve koruma tedavisi nasıl yapılmalı? Bir olgu sunumu

İki uçlu duygudurum bozukluğu manik dönem tanısıyla servise yatırılan hastaya, osteomalazi ikincil hiperparatroidi ve çölyak hastalığı tanısı da konuldu. Osteomalazinin etiyolojisinde lityum, karbamazepin, valproik asit ve antipsikotikler de sorumlu bulunmuştur. Bizim vakamızda osteomalazinin sebebi bu ilaçlar olmadığı düşünülmesine rağmen osteomalazinin varlığında manik atağın nasıl tedavi edileceği ve koruyucu tedavinin nasıl yapılacağı problem olmuştur. Sunduğumuz olgu dolayısıyla tedavi stratejisindeki bu zorluk tartışılmıştır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:50-54)

Files
EISSN 2757-8038