ALPHA PSYCHIATRY
Panel discussions

Elder abuse

1.

Emekli öğretim üyesi, İzmir

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S43-S43
Read: 561 Downloads: 387 Published: 05 May 2021

Elder abuse is one of the important topics in the geriatric psychiatry. It is defined as "an ap- propriate action toward the health or a threat or offence to an elder people". It is seen as physical, psychological, financial, and sexual types. The first three types of abuse can be seen in Turkey, but the sexual abuse is rare.


Yaşlının istismarı

İlgi alanı oldukça geniş olan geriatrik psikiyat- rinin önemli konularından biri de yaşlı istisma- rıdır. "Yaşlı kişinin sağlığına veya klinik haline zarar veren veya zarar verecek bir tehdit oluştu- ran saldırı veya eylem" olarak tanımlanan yaşlı istismarı, genelde fiziksel, ruhsal, parasal ve cinsel gibi çeşitlere ayrılır. Ülkemizde yaşlının cinsel istismarı pek sık görülmemekle birlikte, diğer tiplere oldukça sık rastlanmaktadır.

Files
EISSN 2757-8038