ALPHA PSYCHIATRY

Does quetiapine have an addiction potential?

1.

Ege Üniv. Tıp Fak. Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Birimi, İzmir

2.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği AMATEM Servisi, İzmir

Alpha Psychiatry 2010; 11: 76-78
Read: 617 Downloads: 407 Published: 30 April 2021

Quetiapine is one of the atypical antipsychotics that were approved to be used in the treatment of schizophrenia and bipolar disorder. Apart from these disorders, it is also used for the treatment of alcohol and drug addiction. But nowadays it is interesting to note the speculations on the misuse of quetiapine.  In this study, the phenomenon on the misuse/addiction of quetiapine was overviewed by considering two cases in which misuse of quetiapine was noticed. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:76-78)


Ketiyapin bağımlılık mı yapıyor?

Ketiyapin şizofreni ve bipolar bozuklukta kullanılması onaylanmış atipik antipsikotiklerden biridir. Bu endikasyonlar dışında, alkol ve madde bağımlılığının tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda ketiyapin kötüye kullanımına ilişkin olgu bildirimlerinin giderek artması dikkat çekicidir. Bu yazıda bağımlılık tedavisi görürken ketiyapin kötüye kullandıkları saptanan iki olgu bağlamında literatürdeki ketiyapin kötüye kullanım/bağımlılık olguları gözden geçirilmiştir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:76-78)

Files
EISSN 2757-8038