ALPHA PSYCHIATRY
Poster presentations

The reaction times toward these emotional facial expressions in alcohol dependent inpatients

1.

Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

2.

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

3.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S71-S71
Read: 622 Downloads: 433 Published: 04 May 2021

Reading emotional facial expressions accurately is a quite important tool in social interaction in terms of interpreting the goals, intentions, and attitudes of people around us. 1,2 Frigerio et al. revealed that individuals who are less skilled in decoding facial expression display less social competence and are less involved in social interactions. It is well known that alcoholism is characterized by multiple neuropsychological dysfunctions and by profound interpersonal relationship problems as well as social isolation, which are partly related to inaccurately decoding of facial expressions. In other words, social isolation, which increases based on dependence level may cause alcohol dependent individuals read emotional facial expressions inaccurately. Numerous studies have been designed to examine the association of alcohol dependence with the recognition of facial expressions especially towards negative emotions. 3 The objective of this study was to explore the presence of impairment in the decoding of universally recognized facial expressions -happy, sad, angry, disgusted, fearful, surprised, and neutral expressions- and to measure their manual reaction times (RT) toward these expressions in alcohol dependent inpatients. On August 2006 From Alcohol and Substance Treatment Center (AMATEM) of Bakırköy Education and Research Hospital for Psychiatry and Neurological Diseases in İstanbul, 51 (mean 45.50±7.56) detoxified alcohol dependent inpatients who diagnosed with alcohol dependence and 50 normal control group (mean 46.94±6.79) that were match for age, sex and years of education were administered CAGE Alcohol Dependence Test, Symptom Checklist and the constructed computer program Emotion Recognition Test. For this program, total seven photos of emotions (happy, angry, disgusted, surprised, sad, fearful, and neutral) were digitized and 49 photos out of 56 photos were used in the analysis. Multivariate analysis of variance MANOVA- revealed that alcohol dependent individuals read disgusted faces more rapidly than other faces. It has been known that familiar faces are recognized more correctly and rapidly. Thus, dependent individuals who encounter with others’ disgusted faces may recognize and react these faces more rapidly.


Alkol bağımlısı olarak yatan hastalarda yüzdeki duygu ifadelerinin  algılanmasında reaksiyon zamanları 

Duygusal yüz ifadelerinin doğru bir biçimde okunması çevremizdeki insanların amaçlarının ve tutumlarının yorumlanması gibi sosyal ilişkilerde oldukça önemli bir araçtır. 1-3 Alkol bağımlılığı çok yönlü nöropsikolojik işlev bozuklukları ve sosyal izolasyon gibi kişilerarası ilişki sorunlarıyla karakterizedir. Bağımlılık düzeyine bağlı olarak artan sosyal izolasyon alkol bağımlılarının yüzdeki duygusal ifadeleri yanlış okumalarına yol açıyor olabilir. Birçok çalışmada alkol bağımlılarının olumsuz duygu ifadelerini bağımlı olmayanlara göre hatalı değerlendirdikleri, yüzdeki duygu ifadelerini birbiriyle karıştırdıklarını bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, alkol bağımlılarında yüzdeki duygu ifadelerinin -mutluluk, üzüntü, kızgınlık, iğrenme, korku, şaşırma ve nötr- hangilerini doğru okuduklarını ve reaksiyon hızlarını belirlemektir. Ağustos 2006’da Prof.Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Kliniği’nde yatan yaş ortalaması 45.50±7.56 olan 51 detoksifike alkol bağımlısı erkek hasta ve yaş ortalaması 46.94±6.79 olan 50 normal eşleştirilmiş katılımcıya, CAGE Envanteri, Ruhsal Belirti Tarama Testi (SCL-90-R) ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş “Duygu Tanıma Testi” uygulanmıştır. Duygu Tanıma Testi için duygu (mutlu, öfkeli, iğrenmiş, şaşkın, üzgün, şaşırmış ve nötr) ifadelerini yansıtan fotoğrafları dijital ortama aktarılmış ve toplam 56 fotoğraftan 49’u analizde kullanılmıştır. Çok yönlü varyans analizlerine (MANOVA) göre alkol bağımlısı olan bireyler, iğrenme ifadesini diğer ifadelere göre anlamlı bir şekilde daha hızlı algılamıştır. Biliyoruz ki, tanıdık yüzler ya da duygular, diğerlerine göre daha hızlı algılanabilir. Böylelikle, çevrelerinden iğrenme ifadesine tanıdık olan bağımlı bireyler, bu yüzleri gördüğünde daha çabuk tanıyor ve reaksiyon veriyor olabilir.

Files
EISSN 2757-8038