ALPHA PSYCHIATRY

The attitudes and knowledge of the physicians and the medical school students towards mental disorders in Turkey

1.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MANİSA

Alpha Psychiatry 2005; 6: 113-121
Read: 212 Downloads: 186 Published: 17 May 2021

It is widely known that the public has negative attitude towards the person with a mental disorders. Public attitudes toward mental disorder can affect the patient to recognize his/her illness, help seeking behavior, the way of getting in contact with the psychiatrist, and treatment adherence. Patients with mental disorder hesitate to apply to psychiatric treatment because of the fear of stigmatisation. In fact, it is likely that physcians’ attitudes towards people with mental illnessnes mirror those of the general population. The negative attitudes of the medical professionals towards patients with mental disorders and psychiatric treatments have an inhibiting effect on the treatment seeking behavior of patients and on the maintenance of treatment. Moreover, a great majority of patients with mental disorders firstly seek help from non-psychiatrist physicians, especially primary care physcians. For this reason, in this paper, it has been reviewed the studies about the attitudes and knowledge of the physcians and medical school students towards psychiatric disorders that were carried out in Turkey. (Anatolian Journal of Psychiatry 2005; 6:113-121)


Türkiye’de hekimler ve tıp fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik tutum ve bilgileri

Halkın ruhsal hastalığı olan kişilere karşı yaygın şekilde olumsuz tutumlara sahip olduğu bilinen bir durumdur. Toplumun ruhsal hastalıklara yönelik tutumları, hastanın bunu fark edebilmesini, çare arama davranışını, hekimle ilişkiye giriş biçimini, tedavi uygulamalarına uyumunu doğrudan etkilemektedir. Hastaların özellikle damgalanma korkusu nedeni ile psikiyatrik sağaltımdan kaçındıkları da bilinmektedir. Hekimlerin ruhsal hastalığı olan kişilere yönelik tutumları aslında toplumun tutumlarının bir yansımasıdır. Sağlık çalışanlarının ruhsal hastalığı olan kişilere ve psikiyatrik sağaltımlara yönelik olumsuz tutumları, hastaların sağaltım için başvurmalarını ve sağaltımı sürdürmelerini engelleyici bir etkide bulunmaktadır. Öte yandan ruhsal hastalığı olan kişilerin büyük çoğunluğu öncelikle psikiyatri dışı hekimlere özellikle de birinci basamak sağlık kurumlarına başvurmaktadır. Bu nedenlerle bu yazıda Türkiye’de yapılmış olan çalışmalar gözden geçirilerek Türkiye’de hekimlerin ve tıp fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklar konusundaki bilgi ve tutumları değerlendirilmiştir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6:113-121)

Files
EISSN 2757-8038