ALPHA PSYCHIATRY

Suicide in schizophrenia

1.

Atatürk Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, Erzurum

Alpha Psychiatry 2001; 2: 47-52
Read: 462 Downloads: 322 Published: 21 May 2021

Follow up studies, investigate to suicide rates in schizophrenic patients have been reported that high rates of suicide which ended with death are 10-13 % and rates of suicide attempts are 40 %. To reduce of high rates of suicide in schizophrenia is possible with understanding of predictive risk factors. In this study, risk factors which predictive of suicide behaviour in schizophrenia are being review on the light of literature. The results show that patients whom young, man and have high expection before illness and patients whom developed depression atn any time of schizophrenia constitute high risk groups. (Anatolian Journal of Psychiatry, 2001; 2(1):47-52 )


Şizofrenide intihar

Şizofrenisi olan hastalardaki intihar oranlarını inceleyen izleme çalışmaları, bu hastalarda ölümle sonuçlanan intiharların % 10-13, intihar girişiminde bulunanların ise % 40 gibi yüksek oranlarda görüldüğünü bildirmektedir. Şizofrenideki yüksek intihar oranlarının azaltılması, büyük ölçüde öngörücü risk etmenlerinin anlaşılması ile mümkündür. Bu yazıda şizofrenide intihar davranışının öngörücü olabilecek risk etmenleri ilgili literatür bulguları ışığında tartışıldı. Sonuçlar genç, erkek, hastalık öncesi beklentileri yüksek ve yeti yitiminin farkında olan hastalarla, şizofreninin herhangi bir döneminde depresyon gelişen hastaların en yüksek risk gruplarını oluşturduğunu göstermektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2001; 2(1):47-52 )

Files
EISSN 2757-8038