ALPHA PSYCHIATRY
Workshops

Skills education and preparation of learning guides in psychiatry

1.

Mersin Üniversitesi, Mersin

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S57-S57
Read: 410 Downloads: 254 Published: 04 May 2021

Objective: The objective of this workshop, organized by Psychiatric Education Section of Turkish Association of Psychiatry, is to introduce to participants the concept of competency-based education and to develop skill in preparation of learning guides. Educational methods and techniques: The basic educational method is “learning by doing- learning by experience”. Both trainers and participants will be using interactive educational techniques. Participant criteria: The workshop is open to all participants who work as trainer and willing to improve his/her competency as a trainer.


Psikiyatride beceri eğitimi ve öğrenim rehberlerinin hazırlanması

Hedef: Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri Eğiti- mi Bilimsel Çalışma Birimi tarafından düzen- lenen bu çalışma grubu, katılımcıları yeterliğe dayalı öğrenim kavramı ile tanıştırmayı ve öğre- nim rehberleri hazırlama becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim yöntem ve teknikleri: Temel eğitim yönte- mi “yaparak öğrenme-deneyimle öğrenme”dir. Hem eğiticiler, hem de katılımcılar tarafından etkileşimli eğitim teknikleri kullanılacaktır. Katılımcı ölçütleri: Çalıştığı kurumda eğitici olarak çalışan, eğitici olarak yetkinliğini artırmak isteyen meslektaşlarımızın katılımına açıktır.

Files
EISSN 2757-8038