ALPHA PSYCHIATRY

Sexual aversion and sexual desire disorder, which trigger panic attacks: One case

1.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır

2.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana

Alpha Psychiatry 2009; 10: 159-162
Read: 715 Downloads: 518 Published: 02 May 2021

The studies investigating the relationship between panic disorder and sexual dysfunction are relatively limited, and the findings reported are controversial. In this study, a case applying to our clinic due to sexual aversion and lack of sexual desire triggered by panic attacks was evaluated in the light of literature data. The treatment was conducted for seven months on a weekly-interview basis. In the treatment, an approach involving the combination of sexual dysfunction therapy and agoraphobia treatment was adopted. During sexual intercourse, additional antianxiety drugs were included. In case of association of sexual functional disorder and panic attack, sexual dysfunction poses some challenges due to panic attack expectation. In addition, in the event of the association of these two disorders, only sexual functional therapy cannot be achieved, and therefore drug therapy may be required. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:159-162)


Panik atakların tetiklediği cinsel kaçınma  ve cinsel istek bozukluğu: Bir olgu

Panik bozukluğu ile cinsel işlev bozuklukları arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar oldukça sınırlı ve sonuçları çelişkilidir. Çalışmada panik ataklarının tetiklediği cinsel kaçınma ve cinsel isteksizlik sorunları nedeni ile polikliniğimize başvuran bir olgu literatür bilgisi ışığında tartışılmıştır. Tedavi haftada bir görüşme şeklinde yedi ay sürmüştür. Tedavide cinsel işlev bozukluğu terapisi ve agorafobi tedavisinin kombinasyonu şeklinde bir yaklaşım benimsenmiştir. Tedavinin cinsel birleşme aşamasında ek antianksiyete ilaç eklenmiştir. Cinsel işlev bozukluğu ve panik atağı birlikteliği durumunda cinsel işlev bozukluğu terapisi, atak beklentisi nedeni ile bazı zorluklar taşımaktadır. Aynı zamanda bu iki sorunun birlikteliğinde sadece cinsel işlev bozukluğu terapisi ile tedavi tamamlanamayıp ek ilaç tedavisi gerekebilir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10:159-162

Files
EISSN 2757-8038