ALPHA PSYCHIATRY

Secondary enuresis nocturna of adult: a case report

1.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KOCAELİ

2.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İSTANBUL

3.

Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KOCAELİ

4.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, KOCAELİ

Alpha Psychiatry 2006; 7: 185-190
Read: 298 Downloads: 211 Published: 11 May 2021

Nocturnal enuresis (bedwetting) is a common inherited medical condition affecting both children and adults. Limited number of studies has attempted to determine the prevalence of nocturnal enuresis in adults. Despite the magnitude of adults with nocturnal enuresis, few studies have assessed the effects of therapy in this population. We report a case that developed secondary enuresis nocturna after getting engaged and later showed significant improvement with combined cognitive behavioral approach and “imipramine” treatment. (Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7:185-190)


Erişkinde ikincil enürezis nokturna: Bir olgu sunumu

Nokturnal enürezis (yatağı ıslatma) hem çocukları, hem de yetişkinleri etkileyen ve sık görülen kalıtımsal tıbbi bir durumdur. Yetişkinlerde nokturnal enürezisin yaygınlığını ortaya koyan az sayıda çalışma vardır. Yetişkinlerdeki yüksek orana karşın, nokturnal enürezisin bu populasyondaki tedavisinin etkinliğini gösteren çalışma sayısı azdır. Bu yazıda nişanlandıktan sonra ikincil enürezis nokturna gelişen ve bilişsel davranışçı yaklaşım ile “imipramin” tedavisine olumlu yanıt veren bir olgu sunmaktayız. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:185-190)

Files
EISSN 2757-8038