ALPHA PSYCHIATRY

Psychiatric aspects of menopause

1.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA

Alpha Psychiatry 2004; 5: 114-119
Read: 611 Downloads: 417 Published: 18 May 2021

Menopause is a period of life with physical, mental and social changes to which women should adjust. Mental changes during this period differ according to woman’s perception of menopause, her cultural norms and her characteristics of personality. There is no psychiatric disorder specific to menopause and it is not clearly shown that the risk of psychiatric morbidity is increased in this period. However, the risk of having mild mental symptoms may be increased during peri-menopausal period. A history of prior depressive episodes, post-partum mood disorder or premenstrual dysphoric disorder and low social support increases the risk of having psychiatric disorders during menopausal period. This paper review articles which was published since 1990 until today. (Anatolian Journal of Psychiatry 2004; 5:114- 119)


Menopozun psikiyatrik yönleri

Menapoz dönemi kadının uyum sağlamasını gerektiren fiziksel, ruhsal ve toplumsal değişiklikleri yaşadığı bir dönemdir. Bu dönemdeki ruhsal değişiklikler, kadının menopozu algılama biçimine, içinde bulunduğu kültüre, kişilik özelliklerine göre değişir. Menopoz dönemine özgü bir psikiyatrik bozukluk yoktur ve bu dönemde psikiyatrik bozukluk riskinin arttığı gösterilebilmiş değildir. Bununla birlikte, perimenopozal dönemde hafif şiddette ruhsal belirtilerin görülme riski artabilir. Hastada önceden geçirilmiş depresyon öyküsü, postpartum duygudurum bozukluğu ya da premenstruel disforik bozukluk öyküsü bulunması ve sosyal desteğin zayıf olması gibi etkenler bu dönemde psikiyatrik bozukluk görülme riskini artırır. Bu derleme, 1990 yılından günümüze kadar yayınlanmış olan konuyla ilgili yazıların gözden geçirilmesiyle hazırlanmıştır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5:114-119)

Files
EISSN 2757-8038