ALPHA PSYCHIATRY

Prevention/protection of anxiety disorders

1.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, SİVAS

Alpha Psychiatry 2002; 3: 174-182
Read: 653 Downloads: 448 Published: 21 May 2021

In this article, the concept of prevention in psychiatry, the objectives and functions of primary, secondary, tertiary prevention are reviewed. The etiologic factors, predisposing factors and precipitating factors in anxiety disorders are examined. For this, literature relevant in this subject has been reviewed and added author’s opinions. The necessities that a psychiatrist must realize in prevention/protection of anxiety disorders are brought up, evaluated and discussed in general. (Anatolian Journal of Psychiatry 2002; 3:174-182)


Anksiyete bozukluklarında koruma ve önleme

Bu yazıda psikiyatride koruma kavramı, birincil-ikincil-üçüncül korumanın amaçları ve işlevleri ele alınmıştır. Anksiyete bozukluklarında etiyolojik, yatkınlaştırıcı ve ortaya çıkarıcı etkenler gözden geçirilmiştir. Bunun için konuyla ilgili literatür taranmış, yazarın görüşleri de eklenmiştir. Anksiyete bozukluklarında koruma ve önleme konularında bir psikiyatristin yapması gerekenler ortaya konmuş, genel olarak değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:174-182)

Files
EISSN 2757-8038