ALPHA PSYCHIATRY

Depremin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği’ne başvuru profili üzerine etkisi

1.

Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı ABD, İstanbul

Alpha Psychiatry 2001; 2: 29-35
Read: 597 Downloads: 467 Published: 21 May 2021

Objective: The aim of this research is to compare the age, sex, initial problems, final diagnosis of the outpatients firstly admitted to Child Psychiatry Department of Marmara University Medical Faculty in two years before and after the earthquake.

Method: The data is obtained from the archive of our department from the patients’ reports.

Result: In 1999, after the earthquake, children had the diagnosis of anxiety disorders more than the previous year. (Anatolian Journal of Psychiatry 2001; 2(1):29-35)


Depremin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği’ne başvuru profili üzerine etkisi

Amaç: 1998 ve 1999 deprem sonrası aylarda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği’ne ilk kez başvuran hastaları yaş, cinsiyet ve tanı açısından karşılaştırmalı incelemektir.

Yöntem: 1998 ve 1999 yıllarında, 18 Ağustos - 18 Kasım tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği’ne ilk kez başvuran hastaların dosyaları geriye dönük olarak değerlendirilip veriler toplanmıştır.

Sonuç: 1998 yılında başvuran çocuklara daha çok iletişim bozuklukları ve dışa atım bozuklukları, 1999 yılında başvuranlara daha çok anksiyete bozuklukları tanısı konmuştur. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2001; 2(1):29-35)

Files
EISSN 2757-8038