ALPHA PSYCHIATRY
Panel discussions

Art therapy with schizophrenic patients and their relatives

1.

Uludağ Üniversitesi, Bursa

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S51-S51
Read: 276 Downloads: 186 Published: 04 May 2021

Schizophrenia is a serious mental disorder with high economical cost and psychological dis- tress. Personal or group therapies and rehabili- tation practices are important treatment moda- lities besides medication. It is accepted that, for patients with schizophrenia (as well as for all patients with mental disorders), in order to achieve a better treatment result and for a better preventative approach, it is important to define and improve the communication and relation of the patients with their family members and other people whom they are in close relation. In this presentation, the theorical knowledge on art therapy and the results of an art therapy study that was performed with a group of patients with schizophrenia and their family members in the Medical Faculty of Uludag University, Depart- ment of Psychiatry, will be given.


Şizofreni hastaları ve hasta yakınlarıyla sanatla terapi

Şizofreni toplumsal, ekonomik ve duygusal mali- yeti çok ağır olan ciddi bir ruhsal bozukluktur. Sağaltımda ilaç kullanımı ile birlikte, bireysel, grup tedavilerinin ve rehabilitasyon çalışmala- rının da yeri önemlidir. Tüm ruhsal hastalıklarda olduğu gibi şizofrenide de iyileştirici ve/veya koruyucu ruh sağlığı açısından hastanın yakın çevresi ve ailesi içindeki kişilerle ilişki ve etkile- şimin de tanınıp düzeltilmesinin sağaltımda baş- lıca koşullardan biri olduğu kabul edilmektedir. Bu konuşmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakül- tesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda bir grup şizofre- ni hastası ve aile bireyleri ile yapılan sanatla terapi grup uygulamalarının sonuçları sunulacak ve sanatla terapinin şizofreni hastalarının sağal- tımındaki yeri üzerine kuramsal bilgi verilecektir.

Files
EISSN 2757-8038